OPPDRAG 2020

FOR NORSK TJENESTEMANNSLAG (NTL)

ÅPENT KURS FOR MEDLEMMER I NTL

Bli hørt!

Kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering

 

Kommunikasjon og kroppsspråk

 • hva er kommunikasjon?

 • de viktigste elementene i en kommunikasjonsprosess

 • vanlige forstyrrelser – og noen uvanlige

 • innhold og form

 • hva er kroppsspråk og hvorfor er det så viktig?

 • om stemmens betydning

 • å kommunisere tydelig

 • om ekstrovertes og introvertes kommunikasjon

 •  

Hersketeknikker

 • hva er hersketeknikker?

 • hvorfor virker de – og hvorfor virker de på meg?

 • ferdigheter for å motstå hersketeknikker

 • trening i å motstå hersketeknikker

 

Konflikt og konfliktmestring

 • hva er konflikt?

 • konflikter mellom andre

 • konflikter jeg selv er en del av

 • vanlig reaksjon på konflikt

 • litt om frykten for ikke å bli likt

 • om å unngå, stå i – og mestre konflikter

 • trening

Bli_hørt_feb2020.jpg

Fra kurset Bli hørt! i februar 2020.

Sted: Sørmarka konferansehotell

FOR UNIVERSITETET I OSLO

KURS FOR DELTIDS- OG ADMINISTRATIVT ANSATTE VED UiO

Møte med studenten.

Kurs i kommunikasjon og veiledning

Intensjon

 • Vite hva veiledning er og forstå grenseovergangen mellom formidling av informasjon, veiledning, rådgivning, service og grensesetting

 • Få økt bevissthet og kunnskap om kommunikasjon, herunder kroppsspråk og førsteinntrykk, samt måter å kommunisere på i ulike situasjoner.

 • Ha reflektert over og bli bevisst egen styrke og svakhet i kommunikasjonen med studentene, søkere og andre.

 • Ha prøvd ut noen kommunikasjonsverktøy, og kunne sette grenser på en konstruktiv måte.

 • Være klar over de etiske problemstillingene knyttet til veilederrollen i møte med studenten.

 • Føle økt mestring i kommunikasjonen med studenter og andre. (Viktig også å ta høyde for at UiO har et internasjonalt studiemiljø, med studenter fra alle verdensdeler, og som får henvendelser fra søkere med forskjellige kultur og religiøs bakgrunn) 

 • Være i stand til å bistå studenter og søkere profesjonelt på det viktige område studievalg.  Det vil si at deltakerne skal få trening i å bistå studentene i deres valg, bl.a. hvordan man på en empatisk måte holder studenten ansvarlig for hans/hennes valg. Deltagerne skal videre gis verktøy for strukturering av slike samtaler. F.eks. når samtalen dreier seg om valg; hvordan hjelpe studenten til å se hva hun/han trenger av ytterligere informasjon, hvordan vurdere alternativer og tydeliggjøre konsekvenser ved valget, eller generelt om hvordan man må forholde seg til at studievalg nesten alltid må tas med noe usikkerhet. 

 

Innhold

 • Om forskjellen på rådgivning, veiledning og informasjon

 • Teori, modell og trening i å ”sortere” henvendelser

 • Pedagogiske verktøy relevante for de tre ulike områdene

 • Trening under observasjon, tilbakemelding og refleksjon

 • Om etiske problemstillinger – som for eksempel: -Integritet og grenser -Ivaretakelse av selvstendighet

 • Makt

 • Dialog i grupper og plenum