Alle har et potensial som ikke er utnyttet

Å utvikle sitt eget potensial handler ofte om å bearbeide selvinnsikt/selbevissthet, motivasjon og fokus

(Fritt etter Tomas Chamorro-Premuzic)