ANNE H NYGAARD AUDUM : rådgiver leder- og teamutvikling
KNUT AUDUM : rådgiver antikvarisk rehabilitering og restaurering av byggverk

anne@audum.no      

+49 901 04 115

knut@audum.no

+47 913 84 680

AUDUM PROSJEKT - Anne og Knut Audum

Prestegaten 7B, NO-3126 TØNSBERG