Dine dokumenter i Italia

Som norsk statsborger oppfattes du som om du skulle være EU-borger. Dette gjøre det i prinsippet enkelt å få utstedt de dokumentene du behøver, men Italia er svært byråkratisk, så du må regne med atskillige underskrifter, - og bekreftelser på underskrifter. Det vil dessuten være behov for å kunne noe italiensk. Personalet du møter på offentlige kontorer har som regel mangelfulle engelskkunnskaper. Vi hjelper deg gjennom denne prosessen.

 

 

Når du skal kjøpe eiendom i Italia trenger du

 

  • Codice Fiscale

 

Dette kan du få hos den italienske ambassaden i Oslo, eller hos lokalt kontor i byer i Italia. Du må vise passet ditt for å få dette. Utstedes på stedet etter at du har fylt ut et skjema der du må oppgi din adresse i Italia. Adressen kan f.eks. være til den eiendommen du har tenkt å kjøpe. Adressen kan senere endres.

 

 
Ofte kan du også trenge

 

  • Carta d'Identità

 

Dette får du i rådhuset i den kommunen du kjøper eiendom. Skal du kjøpe bil i Italia, må du vanligvis ha dette. Du må fremlegge dokumentasjon på at du har inntekt som gjør deg istand til å forsørge deg og din familie i Italia. Det er en minimumsgrense som for nordmenn ikke er særlig vanskelig å oppfylle.

 

 
Skal du bosette deg i Italia trenger du (du har altså meldt utflytting fra Norge) :

 

  • Tessera Sanitaria

 

Dette skaffer du deg ved lokalt kontor i by i Italia. Fortrinnsvis i en by i din provins. Du må ha et Carta d'Identità for å få dette. Du må også fremlegge dokumentasjon fra norske helsemyndigheter på at du er utflyttet til Italia (skjema E 121 dersom du er pensjonist). Tessera Sanitaria gir deg rett til å benytte italienske helsetjenester og du får en fastlege. Mesteparten av dette er kostnadsfritt og fastlegen kommer på hjembesøk slik det var vanlig i Norge (Oslo) for mange tiår siden.

 

 
Konto og lån i italiensk bank

 

  • Conto Corrente

 

For å opprette konto i italiensk bank trenger du Codice Fiscale og du må personlig være tilstede i banken når konto opprettes.

 

Skal du i tillegg søke boliglån, må du dokumentere fast inntekt i Norge. Dokumentasjonen må være oversatt til italiensk av godkjent oversetter. Vanligvis oppnår du ikke mer enn 50% av den verdien som bankens representant vurderer som riktig verdi av eiendommen. Dette kan avvike fra kjøpssummen. For at en eiendom skal være lånbar, må den være beboelig. For såkalte "rustico" kan du altså ikke regne med å få lån. Definisjonen på beboelig er vanligvis at huset har vinduer og låsbar inngangsdør, og at det er kjøkken og bad.

 

Ved overføringer av større beløp fra Norge til din italienske bankkonto, må du være forberedt på å kunne forklare hvor pengene kommer fra. Italienske myndigheter er opptatt av å hindre hvitvasking av penger.

 

 

Codice Fiscale

Dette er ditt personnummer i Italia. Dette trenger du til det meste. Fra å bestille varer på nettet, kjøpe større gjenstander som skal leveres, til å etablere strømabonnement, telefon, mobiltelefon, vannabonnement, opprette konto i bank m.m. Når du skal kjøpe en eiendom må du ha dette.

 

 

Carta d'Identità

Som navnet sier er dette ditt italienske identitetskort. Dette benyttes av italienerne istedet for pass, ved reiser etc. Dette trenger du vanligvis bare dersom du ønsker å være fastboende i Italia (eller skal kjøpe bil).

 

 

Tessera Sanitaria

Dette tilsvarer det helsekortet du fikk i Norge for å benyttes i utlandet dersom du skulle trenge legetjenester.

 

 

Conto Corrente

Din bankkonto i italiensk bank. Denne må du ha for å kunne få lån. Praktisk i forbindelse med betaling av faste utgifter (autotrekk) som strøm, gass, vann o.l.

© 1980-2021 AUDUM prosjekt

Adresser :

     Prestegaten 7B.                  Taarupgaard Allé 9

     NO - 3126 TØNSBERG.      DK - 8831 LØGSTRUP

For mer informasjon, kontakt oss på e-post eller mobiltelefon

E-post :                    knut@audum.no         anne@audum.no        post@audum.no

Mobiltelefon :       +47 913 84 680          +47 901 04 115

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now